Hoe levert Jurriaan Nijkerk aan?

 

 

1.  Gewerkt wordt op alle formaten negatieffilm, van kleinbeeld tot 4x5 inch vlakfilm en er wordt digitaal opgenomen. Opnemen op negatieffilm heeft nog steeds voordelen: het is het opslagmedium met de grootste omvang en oplossend vermogen. Een negatief bevat niet alleen méér beeldinformatie dan een dia of digitaal bestand, het is een zeer goede basis voor digitaal beeld. In veel gevallen staat de output (bijvoorbeeld eindresolutie, formaat, digitaal, fotoafdruk, gebruik) nog niet vast, film is een universeel opnamemedium, men kan hiermee nog alle kanten op. De kosten van negatieffilm en opslag/archivering zijn laag. Vanaf negatief kunnen afdrukken worden gemaakt en scans.
    2.  Voor drukwerk worden high end scans van film of digitaal opgenomen beelden aangeleverd conform ISO 12646:2006 in eciRGB-V2 in de gewenste resolutie en grootte. Waar sRGB  is vereist (onder andere webomgevingen en multimedia) worden de bestanden aangeleverd in sRGB versie 4. De eciRGB specificatie, opgesteld door o.a.Bauer, Burda, Gruner+Jahr en Axel Springer Verlag, geeft uiteindelijk in print alle kleuren weer die op de huidige drukpersen en printers haalbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke sRGB en AdobeRGB(1998)  profielen, waarbij bepaalde kleuren en nuances niet van elkaar te onderscheiden zijn en daarom in druk verloren gaan. (www.eci.org).Het sRGB_V4_ICC_Preference.icc profiel levert een meer accuraat en consistent resultaat van kleur, witpunt en zwartpunt bij  transformatie  naar andere werkomgevingen.

   

    Na het vervaardigen van de scan of de digitale opnamen kan het beeld nog verder worden aangepast, gecombineerd en geretoucheerd naar de wensen van de klant. De high end scans worden ‘in eigen huis’ vervaardigd waardoor korte levertijden mogelijk zijn. 

 

     3.  Van het digitale RGB bestand, kunnen allerlei soorten afdrukken worden gemaakt, zoals inkjetprints, maar ook afdrukken op traditioneel fotopapier via een laserbelichter of weerbestendige banners kunnen worden geproduceerd.


 

Enkele achtergronden

 

Digitaal fotograferen en digitaal beeld zijn zaken die geheel los van elkaar staan. Digitaal beeld wordt al jarenlang gebruikt in de grafische industrie. Digitaal opnemen heeft zich pas in het afgelopen decennium ontwikkeld en de techniek is nog steeds niet uitgekristalliseerd. In het verleden was men aangewezen op diafilm omdat dit tevens een kleurreferentie was, een dia is een eindproduct. Nadelen van een dia: Een dia is een unicaat, een origineel, er is er maar één van. En een dia is wat beeldinformatie betreft maar een plat plaatje met beperkte omvang. Diafilm is moeilijk te belichten in menglichtsituaties. Het negatief, eenvoudiger in gebruik, gemakkelijker bij opname en verdere verwerking, geeft praktisch geen enkele kleurreferentie. Hoe rood is rood en hoe groen is groen? Veel hing af van de interpretatie van de laborant van het vaklab. Nu de fotograaf deze kleurinformatie middels gestandaardiseerd colormanagement door middel van een kleurprofiel aan het gescande digitale beeld kan meegeven is dit nadeel overwonnen en komen de opnametechnische voordelen in beeld: werken bij menglicht, duisternis en daar waar een groot dynamisch bereik is vereist. Het probleem van het dia-unicaat is ook opgelost, van een negatieffilm kan eindeloos worden afgedrukt en het gescande digitale bestand kan onbeperkt worden gekopieerd zonder verlies. Van een kleinbeeldnegatief is zo een scan mogelijk voor een druk van 2.80 x 2.00 meter op een resolutie van 100 ppi!

 

Voordelen van digitale opnametechniek zijn de snelheid en de kleurgevoeligheid, voor fotografie bij bestaand licht (zoals interieurs) heeft deze opnametechniek veel te bieden. Ook hier is colormanagement van belang wil de output (drukwerk, internet, print)  voorspelbaar blijven.. Een ander belangrijk voordeel is dat bij het schieten van grote series materiaal- en laboratoriumkosten niet evenredig toenemen. Nadeel is dat apparatuur zeer snel moet worden afgeschreven, binnen vijf jaar. Uiteindelijk zijn in veel gevallen de kosten van digitaal opnemen die ook doorberekend dienen te worden in de kostprijs, in de grotere opnameformaten aantoonbaar en aanmerkelijk hoger.

 

Met de komst van digitale camera’s met beeldsensoren, zoals deFuji X Trans Fuji Super CCD II / de Super CCD SR Pro en de Dalsa chip en onlangs Fuji's X Trans, is het dynamisch bereik (de omvang van lichte en donkere beeldpartijen) met een factor vier tot acht vergroot en beeldruis aanzienlijk afgenomen. Vooral de plaatsing van de pixels in een willekeurig patroon verbeterde de helderheid van de kleuren (zie illustratie). Voor het ultieme kwaliteitswerk en zeer grote formaten met hoge resolutie lijkt de ‘ouderwetse’ film echter nog lang niet te zijn geslagen, zoals onlangs uit tests is gebleken. Camerafabrikanten brengen nog steeds analoge groot, midden- en kleinformaat camera's op de markt, Kodak en Fuji verbeteren regelmatig de filmemulsies  en er komen zelfs nieuwe professionele films op de markt. Wereldwijd wordt 70% van de professionele fotografie op film gemaakt, en de omzetten in professionele film nemen ook langzaam aan weer toe.. Vooral in het buitenland wordt voor kwaliteitsdrukwerk in bepaalde gevallen nog steeds gevraagd om op te nemen op film. De beelden worden in dergelijke gevallen door Jurriaan Nijkerk aangeleverd, soms op diafilm maar meestal als high-end RGB scans van negatieffilm.

 

Terug naar af